بالن رویاها

۱۰۰,۰۰۰ تومان

دیوارکوب بالن رویاها
قطر ۲۰ سانت
رنگ اکرلیک
تثبیت شده با وارنیش
قابل شستشو
جنبه تزئینی
در قطرهای ۲۰ و ۲۵ سانت قابل اجرا می باشد

Instagram