دیوارکوب طرح گلیم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

دیوارکوب سفالی
سایز 25 سانت
بصورت تک و ست های بیش از 2عدد قابل اجرا می باشد
تثبیت شده با وارنیش