کتابچه ی نمدی

۱۵۰,۰۰۰ تومان

ویدئوی مشاهده کامل دفترچه

video

کتابچه ی آموزشی

شامل ۱۰ صفحه ی اموزشی شامل: اعداد انگلیسی، اشکال هندسی، رنگ ها، پازل، هرم، بازو بسته کردن زیپ ودکمه و…

زمان تحویل: سی روز